آیا اسپیرونولاکتون به اندازه آنتی بیوتیک ها در درمان جوش و آکنه موثر است؟

Originally posted on 1400-12-12 @ 6:30 ق.ظ

اسکرول به بالا