آیا اسپیرونولاکتون به اندازه آنتی بیوتیک ها در درمان جوش و آکنه موثر است؟

Originally posted on 1400-12-25 @ 2:36 ب.ظ

اسکرول به بالا