آیا اسپیرونولاکتون به اندازه آنتی بیوتیک ها در درمان جوش و آکنه موثر است؟

Originally posted on 1400-10-21 @ 10:36 ب.ظ

اسکرول به بالا