چرا كرم پودر روی صورتم نزديكى خط رويش مو جمع ميشود و پوسته پوسته میشه ؟

Originally posted on 1400-12-13 @ 12:30 ب.ظ

اسکرول به بالا