چرا كرم پودر روی صورتم نزديكى خط رويش مو جمع ميشود و پوسته پوسته میشه ؟

Originally posted on 1400-12-16 @ 2:32 ب.ظ

اسکرول به بالا