چرا كرم پودر روی صورتم نزديكى خط رويش مو جمع ميشود و پوسته پوسته میشه ؟

Originally posted on 1400-12-20 @ 8:30 ق.ظ

اسکرول به بالا