اگر کراتینه برزیلی مو را بشویید چه اتفاقی می‌افتد؟ کراتین مو برزیلین بلواوت چیست ..یکی از گران ترین درمان ها در سالن است. بنابراین

اگر کراتینه برزیلی مو را بشویید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر موهای کراتینه شده به روش برزیلی را نشویید، موهای شما به جذب پروتئین های حاصل از درمان ادامه می دهد. سازنده این محصول توصیه می کند موهای خود را پس از انجام فرآیند کراتینه شستشو دهید تا موهای زائد از بین برود. من امروز در سالن یک مشتری جدید به اسم نسرین داشتم. او …

اگر کراتینه برزیلی مو را بشویید چه اتفاقی می‌افتد؟ Read More »